Nạp thẻ
  • Tải Appstore
  • Tải Anroid
  • Tải Nox
Tải APK
Hướng dẫn > Trang chủ

[HƯỚNG DẪN] HỆ THỐNG DANH NHÂN ĐƯỜNG

Chúa Công thân mến,

Danh Nhân Đường là hệ thống dùng để Vinh Danh, Chúa Công trong server có thể vào để tặng hoa cho vị Chúa Công mình yêu thích, mỗi ngày sẽ có 3 lượt tặng hoa, các Chúa Công đứng đầu các BXH sẽ đương vinh danh ở “Danh Nhân Đường”.

 

Bước 1: Click vào mục “Danh Nhân Đường”, tại giao diện thành chính

Tại giao diện thành chính, Chúa Công click vào mục "Danh Nhân Đường" để tiến hành Tặng Hoa.
 

A screenshot of a video game

Description automatically generated


Bước 2: Tặng Hoa

Sau khi click vào icon "Danh Nhân Đường", giao diện sẽ hiển thị các Chúa Công đang có XH cao nhất ở các BXH, Chúa Công click chọn icon “Tặng Hoa”  sẽ tiến hành tặng hoa, mỗi lần tặng sẽ nhận 10000 Xu.
 

Graphical user interface

Description automatically generated with low confidence