Nạp thẻ
 • Tải Appstore
 • Tải Anroid
 • Tải Nox
Tải APK
Hướng dẫn > Trang chủ

[HƯỚNG DẪN] DANH TƯỚNG TRUYỀN

Danh tướng truyền là một trong những tính năng rất đặc sắc, để mở được tính năng này thì các Chúa Công phải vượt qua ải Thường Sơn – Giả Phạm thì sẽ được mở.
 

Trong tính năng này sẽ phân ra nhiều chương, mỗi chương sân gồm nhiều ải, Chúa Công khiêu chiến hoặc càn quét ải đã vượt, cần tốn 1 Tinh Lực. Cứ 90 phút sẽ khôi phục 1 điểm Tinh Lực hoặc có thể tiêu KNB mua, VIP càng cao, số lần được mua càng nhiều.
 

 • Vượt ải ngay nhận quà liền tay!

Sau khi vượt ải/quét sạch thì Chúa Công nhà ta có thể nhận lượng lớn; Mảnh Võ Tướng, Tướng Hồn, Sách EXP, lần đầu vượt ải chỉ định, có thể nhận vật phẩm [Mảnh Danh Tướng Truyền], dùng để kích hoạt thuộc tỉnh tăng Danh Tưởng Truyền 

Sau khi vượt ải Tỉnh Anh Quái có thể nhận ngay thưởng Rương Tinh Anh. 
 


 • Quà Bảo Rương Số Sao: Khi số sao đạt đến giá trị chỉ định sẽ nhận thưởng Rương Số Sao.

 • Quà Tiến Độ Số Sao: Tổng số sao Chúa Công thu thập được đạt đến giá trị chỉ định, có thể đến nhận thường, tối đa có thể nhận 1000KNB.
   


   

 
 • Thu thập 4 [Mảnh Danh Tướng Truyền]: Sau khi vượt 1 chương sẽ mở Thu Thập Họa Sách nhân vật của chương. Cần dùng 1 [Mảnh Danh Tướng Truyền] để kích hoạt và tăng thuộc tính với tất cả Võ Tướng.