Nạp thẻ
 • Tải Appstore
 • Tải Anroid
 • Tải Nox
Tải APK
Đặc sắc > Trang chủ

[GIỚI THIỆU] TĂNG KIM CÁC - HƯỚNG DẪN NHẬN KNB VÀ TĂNG LỰC CHIẾN

Tổng hợp các hoạt động cày KNB
 

Graphical user interface, website

Description automatically generated

Chúa công có thể tham khảo các hoạt động sau để có thêm KNB nhé:

 • Nhiệm Vụ Ngày

 • Qùa Online

 • Quà BXH Quần Anh Hội 

 • Leo hạng hoạt động Quần Anh Hội

 • Vượt ải phụ bản Nhất Thống Tam Quốc/ Xưng Bá Thế Giới tích lũy sao

 • Treo mỏ khoáng

 • Tham gia hoạt động Đỉnh Phong Đối Quyết.

 1. Bí kíp tăng lực chiến
   

Graphical user interface, text, website

Description automatically generated

Chúa công có thể tham khảo các hoạt động sau để tăng thêm Lực Chiến nhé:

 • Tăng cấp cho Võ Tướng

 • Tiến bậc võ tướng, tăng sao, kỹ năng cho Võ Tướng

 • Bồi dưỡng thuộc tính cho Võ Tướng

 • Chiêu mộ thu thập tướng tài cho bản thân

 • Thu thập kỹ năng Kế Sách, tăng sao Kế Sách

 • Tăng cấp cho Bảo Vật

 • Tăng cấp Khoa Kỹ

 • Tăng cấp Kỹ Năng Quân Đoàn

 • Tăng cấp Quân Hàm

 • Bồi dưỡng Tọa Kỵ

 • Tăng cấp và chiêm mộ giai nhân (bản Update sẽ mở).

 • Kích hoạt Chiến Xa

 • Tăng cấp Trận Đồ